Huisregels 2023-06-30T12:29:04+00:00

Huisregels

Ten behoeve van het veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kennen we een aantal huisregels op onze manege. Wij rekenen op uw medewerking. 

Voor iedereen geldt:

·       Bij het eerste bezoek aan onze manege dient u zich te melden bij uw instructrice of  in de kantine. De kantine bevindt zich aan de voorzijde van het complex.

·       Op het terrein mag met de motorvoertuigen niet harder gereden worden dan 15 km p/u.

·       Op het gehele terrein van Paardencentrum Diekshuus dient eenieder zich rustig te gedragen.

·       Losse lessen dienen vooraf in de kantine betaald te worden.

·       Tijdens de lessen en wanneer er anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.

·       Niemand mag zich zonder paard in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

·       Behalve de instructeurs en de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.

·       Er mag in het gehele complex (de stallen, in de stalgangen, in de binnen- en buitenrijbanen, op het paard) niet worden gerookt.

·       De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.

·       Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

·       Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.

·       Aanwijzingen van de eigenaar, bedrijfsleider en de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd. 

·       Het is verboden paarden / pony’s te voeren (snoep, wortels ect.) zonder toestemming van het personeel en/of eigenaar.

·       Honden mogen niet achter op het terrein, bij de stallen of de binnenrijbanen komen. Op de overige plaatsen dienen honden aangelijnd te zijn en mag geen overlast veroorzaakt worden in welke vorm dan ook.

·       Niemand mag op de kering zitten of over de kering klimmen om in/uit de rijbanen te komen.

·       Pensionpaarden mogen niet bereden worden door anderen dan de eigenaar, mits in overleg met de eigenaar van PSC Diekshuus.

·       Kinderwagens zijn niet toegestaan in de stalgangen of in de rijbanen.

·       Elke persoon, die het bedrijfsterrein betreedt, doet dit op eigen risico.

·       Indien u zwanger bent dient u dit aan het ruitersportcentrum te melden. Paardrijden gedurende een (gevorderde) zwangerschap wordt afgeraden.

·       Waarin deze huisregels niet voorzien beslist de eigenaar en/of instructie.

·       Alle ruiters die in onze manegelessen rijden (of structureel privélessen) zijn in het bezit van een ruiterpaspoort. Bij aanmelding bij ons ruitersportcentrum wordt deze voor u aangevraagd als u deze nog niet bezit. De factuur voor het ruiterpaspoort komt vanuit de KNHS en wordt ook door u aan de KNHS voldaan.